Steeds te bereiken... 24/24 - 7/7
Medeleven tonen
In vrede rusten...
Wanneer het vuur plots dooft...

Het heengaan van een dierbare komt steeds hard aan voor de nabestaanden.
In deze tijden van verdriet worden vaak veel zaken vergeten of over het hoofd gezien.
Het is dan ook een geruststellende gedachte te weten dat, wanneer u afscheid neemt van uw dierbare, Rouwcentrum Collier vele zorgen van u kan overnemen.
Zodra u ons verwittigd heeft, gaan wij voor u aan de slag en zorgen voor een complete service, van A tot Z.
Dit geeft u de tijd om te focussen op wat echt belangrijk is; het afscheid nemen.

Zij die ons verlieten...

Ingrid Michiels
Echtgenote van
Marc Van Den Driessche
07/02/1958 - 21/03/2018
Helena Van Snick
Echtgenote van
Hubert De Turck
10/05/1931 - 17/03/2018
Noë Leopold De Jonge
Echtgenoot van
Jeanny De Ceulener
19/01/1932 - 16/03/2018
Monique Prod'homme
Weduwe van
André Van der Haegen
13/08/1938 - 16/03/2018
Valère Demol
Weduwenaar van
Maria Clemencia De Smecht
19/02/1928 - 14/03/2018
Maria De Ville
Weduwe van
Denis Du Chau
29/02/1928 - 13/03/2018
Elza Van den Borre
Weduwe van
André Boulangier
30/07/1930 - 08/03/2018
Christiana Van der Linden
Weduwe van
Roger Sevenoy
03/01/1932 - 02/03/2018
Frank Vanden Houten
Zoon van
Jan Vanden Houten en Liesbeth Delangre
09/02/1983 - 01/03/2018
Willem Andries
Echtgenoot van
Marie Philippine Branckaert
28/10/1930 - 23/02/2018

Er is nog geen inhoud voor de voorpagina aangemaakt.